NO.ANGGOTA NAMA PENERJEMAH KEANGGOTAAN PROFESI PASANGAN BAHASA     
HPI-01-10-0233 Ida Ayu Diah Respati Widyaningrum Penuh PJB

INGGRIS>INDONESIA 

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-10-0237 Ni Kadek Ayu Septiari Penuh PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>PERANCIS 

PERANCIS>INDONESIA

HPI-01-10-0241 Feybe Irene Mokoginta Penuh PJB

PERANCIS>INDONESIA 

INDONESIA>PERANCIS

HPI-01-10-0249 Desi Farida Mandarini Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INGGRIS>BALI

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-11-0322 Jossi K. Syarial Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-11-0454 Arif Bagus Prasetyo Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-12-0470 Kuntayuni Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

BALI>INDONESIA

INDONESIA>BALI

HPI-01-06-0102 Handewi Pramesti Penuh JB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

PERANCIS>INDONESIA 

INDONESIA>PERANCIS 

HPI-01-12-0489 Ni Luh Windiari Penuh** P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-12-0504 Rosalina Penuh P

PERANCIS>INDONESIA

INDONESIA>PERANCIS

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-12-0507 Ni Made Ayu Puspitayanti Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-12-0509 Sri Rustini Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

PERANCIS>INDONESIA

HPI-01-12-0527 I Wayan Ana Penuh PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-12-0607 Rudyanto Judomihardjo Penuh PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-12-0616 Dian Wijayanti Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-12-0665 Ni Kadek Ayu Winastri Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-12-0710 A.A. Ayu Dwi Yuni Pritiari Penuh PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-13-0750 I Putu Aryadi Jaya  Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-13-0751 Verra Mulianingsih Penuh* P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS*

HPI-02-13-0758 I Putu Tino Adi Iswara Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0788 Kadek Yuda Brahmana Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-13-0805 Yosua Septian Elia Penuh P

JERMAN>INDONESIA

INGGRIS>INDONESIA

HPI-02-13-0840 Ni Made Diana Erfiani Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-13-0843 Dr. Ida Ayu Made Puspani, M.Hum Penuh PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-13-0845 Dani Suminar Sari (Inten) Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0850 I Wayan Suryasa, SS Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0851 Pande Agus Adiwijaya Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0852 I Wayan Susada Arimbawa Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0853 Dra. Ni Wayan Sadiyani, M.Hum Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0854 I Gede Oeinada Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

JEPANG>INDONESIA

HPI-02-13-0855 I Putu Sanrio Sutandi Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

JEPANG>INDONESIA

HPI-02-13-0856 Putu Ayu Mustiari Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0857 Ni Wayan Surya Mahayanti Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0858 Ni Luh Gede Meilantari Muda PJB JEPANG>INDONESIA
HPI-02-13-0859 Anak Agung Ayu Dian Andriyani, SS. M.Hum Muda JB

JEPANG>INDONESIA

INGGRIS>INDONESIA

HPI-02-13-0860 Ni Made Ayu Widiastuti Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0861 Putu Gayatri Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0862 Ahmad Kamim Muda P

PERANCIS>INDONESIA

INDONESIA>PERANCIS

HPI-02-13-0863 Desak Nyoman Astri Pradnyani Putri Muda P

INGRRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0864 I Gusti Ayu Mahatma Agung Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0865 Betty Aritonang Muda P

JEPANG>INDONESIA

INDONESIA>JEPANG

HPI-02-13-0866 Ni Wayan Meidariani Muda P INDONESIA>JEPANG
HPI-02-13-0867 Muhammad Rafi'ie Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>JEPANG

HPI-02-13-0868 Ida Ayu Sri Mahendrani Muda P INGGRIS>INDONESIA
HPI-02-13-0870 Sri Rohani Muda P

PERANCIS>INDONESIA

INGGRIS>INDONESIA

HPI-02-13-0871 Diah Ariyantini Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0872 I Gusti Ayu Sri Rwa Jayantini, S.S Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0873 Putu Nur Ayomi Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-13-0875 Fitria Yuanita Penuh PJB

JEPANG>INDONESIA

INDONESIA>JEPANG

HPI-02-13-0887
Komang Widarmana Putra
Muda
P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-13-0892 Desak Nyoman Pusparani Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0898 Evarini Dairi Muda PJB

PERANCIS>INDONESIA

INGGRIS>INDONESIA

HPI-02-13-0911 Ni Putu Dian Purnama Dewi Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

BALI>INDONESIA

HPI-02-13-0912 Ni Made Sri Ramayanti Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-0916 Leo Sandra Margaretha Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-13-0967 Asril Marjohan Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-13-1024 Dwik Astuti Muda PJB

PERANCIS>INDONESIA

INGGRIS>INDONESIA

HPI-02-13-1073 Erika Gunawati Muda PJB

MANDARIN>INDONESIA

INDONESIA>MANDARIN

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-14-1145  Miki Rusindaputra Salman Penuh PJB 

INGGRIS>INDONESIA 

INDONESIA>INGGRIS

RUSIA>INDONESIA

RUSIA>INGGRIS 

HPI-02-14-1157 Marco Mario Simauw Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA 

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-14-1184  Pande Sri Santhakumara  Muda 

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS 

HPI-02-14-1196  Intan Putri Rastini  Muda  PJB 

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS 

HPI-02-14-1220  Anita Darmaningsih Viegas  Muda  PJB 

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-14-1222  Wisnu Kisworo  Muda 

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-14-1243 Restiyanti Y.Y. Luhulima Penuh P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-14-1259 Putu Perdana Kusuma Wiguna Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-03-14-1288 Christopher Mark Campbell   P INGGRIS>INDONESIA
HPI-03-14-1306 Andrei Yarmashuk   PJB

INDONESIA>INGGRIS

INGGRIS>INDONESIA

RUSIA>INDONESIA

HPI-03-14-1307 Alexandra Landmann   P

JERMAN>INDONESIA

INDONESIA>JERMAN

MALAYSIA>INDONESIA

HPI-02-14-1336 Anak Agung Istri Laksmi Muda P

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-01-14-1355 Indra Bambang Penuh PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-14-1397 Derry Cheria Muda p

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

HPI-02-14-1421 I Gede Sanjaya Muda PJB

INGGRIS>INDONESIA

INDONESIA>INGGRIS

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJB = PENERJEMAH & JURU BAHASA

JB = JURU BAHASA

P = PENERJEMAH

* = HPI CERTIFIED TRANSLATOR (GENERAL TEXT)

** = HPI CERTIFIED TRANSLATOR (LEGAL TEXT)